Foto van de Maand

5-FVDM lijnenspel Wendy-2.jpg
Foto van de Maand  Maart 2022, Lijnenspel
©Wendy van Laviere

FCS info: Foto van de Maand:

Elke maand heeft een eigen thema.

De ingezonden foto's worden altijd op de 1e dag van de daaropvolgende maand op de website gepubliceerd. Je ontvangt dan ook het beoordelingsformulier.

 

Waar moet de foto aan voldoen:

 

 1. Maak een foto die naar jouw eigen inzicht voldoet aan het thema voor die maand.

 2. Aan een FvdM mag geen tekst worden toegevoegd, tenzij dit expliciet vermeld wordt bij het bekend maken van het thema.  

 3. Een collage is niet toegestaan, aangezien een collage uit meerdere foto's bestaat.

 4. De ingezonden foto moet recent zijn en mag in elk geval niet ouder zijn dan de datum waarop het thema bekend is gemaakt

 5. Maak een foto waar je zelf tevreden mee bent, niet de foto waarvan je denkt dat anderen hem mooi of goed vinden.

Weet dat iedereen een eigen interpretatie en invulling kan hebben wat betreft het thema, zorg er dus voor dat het thema zo duidelijk mogelijk wordt uitgebeeld.  

Inzenden: Jouw inzending stuur je op de laatste dag van de maand uiterlijk om 20.00 uur naar: info@fotoclub-spijkenisse.com

Stuur de foto in .jpg bestandsformaat met de EXIF gegevens ingesloten met WeTransfer.

In de bestandsnaam verwerk je jouw eigen naam of initialen.

Beoordelen:

Het beoordelingsformulier vul je thuis in. Ga er goed voor zitten en bekijk de foto's

gronding, maar ook kritisch op eventuele verbeterpunten.

Het ingevulde beoordelingsformulier stuur je uiterlijk de zondag voorafgaand aan de bespreking terug naar: info@fotoclub-spijkenisse.com 

Let op!!!

Stuur je het formulier niet, of niet tijdig in, dan is jouw foto uitgesloten van deelname!                  

 • Je geeft geen punten voor jouw eigen foto!

 • Je mag 1 x 3 bonuspunten geven aan de foto waarvan jij vindt dat de iets bijzonders heeft. Dit hoeft niet per se de best beoordeelde foto te zijn.

 • Heb je deze maand zelf geen foto ingestuurd, dan mag je de foto's van de anderen wel beoordelen

Bespreken van de FvdM:

Op de avond dat we de Foto van de Maand bespreken, doen we een voorbespreking in kleine groepjes, zoals we dat kennen van de Passe Partout besprekingen.

Hierdoor wordt er nog beter naar de foto's gekeken en ontstaat er een leermoment voor degenen die nog niet zo bedreven zijn in het bespreken van foto's.

Een aantal leden neemt een laptop mee, de ingezonden foto’s worden verdeeld over de laptops en in groepjes van circa 4 a 5 leden besproken.  

Vervolgens worden alle foto's met de beamer bekeken en worden de bevindingen van de beoordelende groep gepresenteerd.

Tijdens de presentatie van de foto's met de beamer hebben alle leden nog de mogelijkheid om hun mening te geven over de getoonde foto's, inclusief tips en verbeterpunten.

Bedenk dat eventuele kritiek op de foto is gericht en nooit op de maker ervan!

Ook zullen we je regelmatig vragen antwoord te geven op meer specifieke vragen die van toepassing zijn op een bepaalde foto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Welk gevoel roept de foto bij je op?

 • Wat is volgens jou het doel van de maker?

 • Welke beeldelementen spelen een rol?

 • Wat kun je zeggen over de compositie?

We gaan ervan uit dat iedereen actief deelneemt aan de voor- en nabespreking.

Met ingang van januari 2022 worden de thema's voor de Foto van de Maand 6 weken van te voren  bekend gemaakt.