top of page

De kleur van het maskeroverlay kun je wijzigen met - Geselecteerde maskeroverlay tonen aanvinken - en vervolgens met -SHIFT O -de kleur veranderen. zie figuur 3 rode pijl. Dit kan handig zijn indien je een rood gebied wilt bewerken, dan is een groene overlay natuurlijk duidelijker.

Foto aanpassen lokaal of globaal in

Lightroom Classic 2020 

Dit document gaat over het wijzigen (bewerken) van een foto. Het bewerken van een foto kan globaal uitgevoerd worden en dit betekent dat de gehele foto bewerkt wordt. De andere manier is om de foto lokaal te bewerken en dit betekent dat de bewerking alleen op een bepaalde plek in de foto wordt uitgevoerd.

  1. Globale bewerking van een foto.

  2. Selecteer de foto die je wilt bewerken op de filmstrip.

  3. Foto – Virtuele kopie maken-.

  4. Gebruik de virtuele kopie ( herkenbaar aan ezelsoor).

  5. Ontwikkelen.

  6. In het ontwikkelpaneel kunnen we 9 verschillende bewerkingen op de foto loslaten, we behandelen nu alleen even het paneel: Standaard. 

Foto in LR wijzigen lokaal of globaal.jp

  7. In het paneel Standaard kunnen we de volgende zaken op de gehele foto aanpassen:
          a. Behandeling (kleur of zwart-wit).
          b. Witbalans.
          c. Tint.
          d. Presentie.
  8. Door de schuifjes in het standaard paneel naar links te schuiven wordt het effect van de bewerking verzwakt( -) en            door naar rechts te schuiven wordt het effect versterkt( + ).
  9. Je kunt natuurlijk ook Adobe voor je laten werken en dan kies je: Tint – Autom. Zie de rode pijl

10. Lokale bewerking van een foto.

11. Selecteer de foto die je wilt bewerken op de filmstrip.

12. Foto – Virtuele kopie maken.

13. Gebruik de virtuele kopie (herkenbaar aan ezelsoor).

14.Ontwikkelen

15. In het paneel Ontwikkelen zitten 5 gereedschappen waarmee je lokaal in de foto bewerkingen kunt aanbrengen:

        a. Vlekken verwijderen.

        b. Rode ogen verwijderen.

        c. Gegradueerd verloop filter.

        d. Radiaal verloop filter.

        e. Aanpassingspenseel.

16. Als voorbeeld gebruiken we het werken met het aanpassingspenseel, de volgende bewerkingen kunnen met het              aanpassingspenseel lokaal op de foto worden aangebracht:

        a. Masker.

        b. Effect.

        c. Penseel.

        d. Bereikmasker.

17. Alle bewerkingen die we met het aanpassingspenseel doen, kunnen ook in uitgevoerd worden in het Gegradueerd            verloop filter en in het Radiaal verloop filter.

18. We behandelen de onderdelen die in Effect: gebruikt kunnen worden en die voor de gevorderde gebruiker van                  belang zijn:

        a. Moire, een ongewild patroon van lichte en donkere banden die ontstaan indien evenwijdige lijnen die dicht bij                    elkaar staan gefotografeerd worden kan hiermee gecorrigeerd worden.

        b. Rand verwijderen, kleurranden die ontstaan door lensfouten zoals: chromatische aberratie, kunnen hiermee                      verwijderd worden.

        c. Textuur, hiermee kun je de structuur van je foto wijzigen. Verhoogde Textuur betekent dat er meer details in de                  foto zichtbaar zijn.

        d. Kleurtoon, hiermee kun je de kleurtoon wijzigen.

19. We behandelen de onderdelen die in het paneel Penseel: ingesteld kunnen worden:

        a. Grootte, hiermee kun je de afmeting van je penseel bepalen, rechter- en linkerhaak op het toetsenbord doen                    hetzelfde als het schuifje.

        b. Doezelaar, hiermee kun je de overgang van de penseelstreek ten opzichte van de omgeving aanpassen, 0 is een              keiharde overgang en 100 is een hele zachte overgang.

        c. Stroom, hiermee kun je de hoeveelheid verf op je penseel aanpassen bijvoorbeeld: 20% 1e penseelstreek en                    nog een keer 20% over hetzelfde gebied is 40% enz.

        d. Dichtheid, hiermee kun je de mate van transparantie van de penseelstreek (doorzichtbaarheid) bepalen.

        e. Automatisch maskeren, hiermee kun je tussen de lijntjes schilderen, penseel blijft in het gebied wat afgekaderd is              door bijvoorbeeld kleurverschil.

        f.  Penseel A of B, we kunnen dus twee penselen kiezen die elk op een andere wijze zijn ingesteld.

 

20. En dan hebben we ook nog het Bereikmasker, het Bereikmasker staat standaard uit (tekst is grijs). We moeten eerst een bereik kiezen met het aanpassingspenseel, dat wil zeggen we kiezen een plek in de foto die we willen wijzigen en plaatsen daar het aanpassingspenseel. Zodra je het bereik gekozen hebt dan zul je zien dat het bereikmasker beschikbaar wordt (witte tekst). Het masker is echter nog niet actief, daar moeten we zelf nog de keuze maken uit: kleur of luminantie (verzadiging). Stel, we kiezen voor Kleur en we willen met het aanpassingspenseel de belichting van een gebied in een bepaalde kleur in de foto wijzigen. In het bereikmasker zien we een Pipetje en we pakken dit Pipetje, slepen het naar de plek die we willen wijzigen en klikken met de linker muisknop op de kleur die we willen aanpassen. We plaatsen het pipetje weer terug in zijn hok en wijzigen vervolgens de Belichting naar smaak lichter of donkerder en schilderen vervolgens met het penseel in het gebied dat we willen veranderen. Merk op dat alleen de met het pipetje aangewezen kleur veranderd en alle andere kleuren niet. In het geval dat we toch buiten ons    kleurgebied schilderen dan kunnen we dit ongedaan maken door het ingedrukt houden van de ALT toets (cursor wordt -) en dit vervolgens weg schilderen.

Indien we in het Bereikmasker gekozen hebben voor Luminantie dan gelden de instellingen zoals die voor Kleur zijn      ook voor Luminantie, er zijn echter twee extra schuifjes namelijk: Bereik, hiermee kun je de hoeveelheid + /- van het        effect regelen.

Vloeiendheid, hiermee kun je de overgang wijzigen, vergelijkbaar met de Doezelaar. Met een vinkje in de tickbox            kun je ook nog het Luminantiemasker tonen. 

luminantiemasker.jpg
LR.png

Ontwikkelen - standaard paneel

Luminantiemasker tonen overlaykleur is Rood

Masker overlay.jpg

Geselecteerde maskeroverlay tonen, met SHIFT O de kleur van de overlay in groen gewijzigd

Tenslotte als kers op de appelmoes, in het paneel Effect: Aangepast zitten ook nog een aantal voorinstellingen:
      a.    Doordrukken (donkerder).
      b.    Huid verzachten.
      c.    Huid verzachten (lite).
      d.    Irisverbetering.
      e.    Tanden witter maken.
      f.    Tegenhouden (lichter).
 
Je kunt de huidige instellingen ook opslaan als een voorinstelling, dat kan de snelheid van het bewerken van foto’s natuurlijk verbeteren.
 
Samengevat is het bewerkingsgereedschap zoals het gegradueerd verloop filter, het radiaal verloopfilter en het aanpassingspenseel een prima set gereedschap, met dit gereedschap kun je vrijwel alle, eenvoudige, bewerkingen die je wilt uitvoeren op een foto uitvoeren. Photoshop is in de meeste gevallen dus niet echt nodig.

bottom of page