top of page

Privacy beleid

In de verklaring privacy beleid verduidelijkt Fotoclub Spijkenisse hoe zij omgaat met persoonsgegevens en privacy.

 

Het privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe de FC Spijkenisse omgaat met privacy, en met name de privacywetten.

 

             naar privacyreglement  

Verklaring Privacy beleid van Fotoclub Spijkenisse

 

Dit is de privacyverklaring van Fotoclub Spijkenisse, gevestigd te Hekelingen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56737777.

De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, zowel in geschrift als op de website https://www.fotoclub-spijkenisse.com/

 

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018. Alle leden en bestuursleden van FC Spijkenisse worden geacht zich te houden aan deze privacy.

                                                                                                                                                                            

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam*

 • Geboortedatum*

 • Adresgegevens*

 • Privételefoonnummer*

 • Mobiele telefoonnummer*

 • E-mailadres*

 • Website

 • Ervaring/opleiding fotografie

 • Hoe lang ben je al met fotografie bezig

De met * aangegeven gegevens zijn benodigd voor het lidmaatschap van FC Spijkenisse

FC Spijkenisse verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

FC Spijkenisse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanschrijven van leden voor onder andere de Algemene Ledenvergadering.

 • Voor het innen van de contributie.

 • Interne communicatie binnen de vereniging en leden onderling in verband met clubactiviteiten.

 

Hoe en waar worden gegevens opgeslagen

FC Spijkenisse neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.

De secretaris beheert de gegevens digitaal op een met wachtwoord beveiligde computer, in met wachtwoord beveiligde bestanden.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens   

FC Spijkenisse bewaart persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap. Na beëindig van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen 2 weken verwijdert.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FC Spijkenisse.

Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je een verzoek kunt indienen om de gegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De FC Spijkenisse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FC Spijkenisse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De FCB gebruikt voor de website een aantal technieken/procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s voor de leden goed beschermd zijn tegen indringers (hackers), zoals:

 

WIX.com updates

De website van FC Spijkenisse is gecreëerd bij en wordt gehost door WIX.com. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om mogelijke zwakheden te verhelpen.

 

Cookies

FC Spijkenisse gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WIX.com software.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Beveiliging van de communicatie met de website

De website van de FC Spijkenisse werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser).

Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de FCB communiceert en niet met een imitatie.

 

Wachtwoord


De website van FC Spijkenisse bevat afgeschermde pagina’s, uitsluitend voor leden toegankelijk.

 

Hieronder enkele aandachtspunten voor het kiezen van een veilig wachtwoord,

 • Gebruik een uniek wachtwoord

 • Belangrijk bij het kiezen van een wachtwoord is de lengte. Kies een wachtwoord van tenminste 10 tekens. Of, nog beter, kies een wachtwoordzin!

 • Wijzig regelmatig het wachtwoord. Dit doe je door te klikken op de button wachtwoord vergeten

 • Houd een wachtwoord strikt persoonlijk.

 

Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotoclub Spijkenisse.

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotoclub Spijkenisse.

bottom of page