top of page

Foto van de Maand

20240414-7-Martine-DSC04210.jpg
©Martine van Doorn
Foto van de Maand, April 2024, Bloem/Bloemen

FCS info: Foto van de Maand:

Elke maand heeft een eigen thema.

Je stuurt jouw foto uiterlijk op de laatste dag van de maand om 18.00 uur naar: 

info@fotoclub-spijkenisse.com

Na 20.00 uur worden de inzendingen op de website gepubliceerd.

Je ontvangt dan ook het beoordelingsformulier.

Dit stuur je uiterlijk de 10e van de nieuwe maand ingevuld terug .

Beoordelingen die na de 10e binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

De foto's waarvan de maker geen beoordeling instuurt tellen niet mee in de uiteindelijke rangorde. 

 

Waar moet de foto aan voldoen:

 

 1. De ingezonden foto moet recent zijn en speciaal voor dit doel gemaakt worden. De foto mag dus nooit eerder gemaakt zijn dan de datum waarop het thema bekend is gemaakt

 2. Maak een foto die naar jouw eigen inzicht voldoet aan het thema voor die maand.

 3. Aan een FvdM mag geen tekst worden toegevoegd, tenzij dit expliciet vermeld wordt bij het bekend maken van het thema.  

 4. Een collage is niet toegestaan, omdat een collage uit meerdere foto's bestaat.

 5. Maak een foto waar je zelf tevreden mee bent, niet de foto waarvan je denkt dat anderen hem mooi of goed vinden.

Weet dat iedereen een eigen interpretatie en invulling kan hebben wat betreft het thema, zorg er dus voor dat het thema zo duidelijk mogelijk wordt uitgebeeld.  

Inzenden: Jouw inzending stuur je op de laatste dag van de maand uiterlijk om 18.00 uur naar: info@fotoclub-spijkenisse.com

Stuur de foto met WeTransfer in .jpg bestandsformaat van maximaal 25 MB,

met de EXIF gegevens ingesloten.

In de bestandsnaam verwerk je jouw eigen naam of initialen en voor welke maand de foto

bestemd is. 

Omdat WeTransfer niet altijd feilloos werkt, krijg je, in verband met het wedstrijd element, 

een korte ontvangstbevestiging.

 

Heb je een foto gestuurd. maar geen bevestiging gekregen, wacht dan niet tot de laatste dag,

maarstuur al eerder een mail of Whatsapp bericht.

Beoordelen:

Het beoordelingsformulier vul je thuis in. Ga er goed voor zitten en bekijk de foto's

kritisch op een zo groot mogelijk scherm, dus niet op een mobiele telefoon of tablet! 

Kijk ook naar eventuele verbeterpunten.

Het ingevulde beoordelingsformulier stuur je uiterlijk de 10e van de nieuwe maand terug naar: 

info@fotoclub-spijkenisse.com 

Let op!!!

Stuur je het formulier niet, of niet tijdig in, dan is jouw foto uitgesloten van deelname!   

 • Je geeft geen punten voor jouw eigen foto!

 • Heb je in die maand zelf geen foto ingestuurd, dan mag je natuurlijk wel de ingezonden foto's beoordelen. Graag zelfs. Leuk voor de deelnemers en leerzaam voor jezelf.

Naast de beoordeling door middel van het formulier is er sinds april 2022 een jury. Deze bestaat uit de winnaar van de maande ervoor(maximaal 1 x per jaar) plus een ervaren lid en een minder ervaren lid. Zij gaan met elkaar aan tafel zitten om ook 3 winnende foto's te kiezen.

Bespreken van de FvdM:

Tijdens de presentatie van de foto's op de beamer hebben alle leden de mogelijkheid om hun mening te geven over de getoonde foto's, inclusief tips en verbeterpunten.

Bedenk dat eventuele kritiek op de foto is gericht en nooit op de maker ervan!

Ook zullen we je regelmatig vragen antwoord te geven op meer specifieke vragen die van toepassing zijn op een bepaalde foto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Welk gevoel roept de foto bij je op?

 • Wat is volgens jou het doel van de maker?

 • Welke beeldelementen spelen een rol?

 • Wat kun je zeggen over de compositie?

We gaan ervan uit dat iedereen actief deelneemt aan de nabespreking.

Met ingang van januari 2022 worden de thema's voor de Foto van de Maand 6 weken voor de uiterste sluitingsdatum bekend gemaakt.

bottom of page