top of page

INFORMATIE

Hier vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap.   
 
Contributie: De contributie van de fotoclub bedraagt € 10,00 per maand. 

De contributie dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer: 

NL 34 RABO 0178 06 56 41 t.n.v. Fotoclub Spijkenisse,

onder vermelding van jouw naam en voor welke periode je betaalt.  

                    

De contributie kan per jaar, per half jaar of per kwartaal betaald worden, echter steeds vooruit.             

                                          

Bestuur: 

Voorzitter: Wendy van Laviere

Penningmeester: Ton Hoelaars

Secretaris: Ankie Braaksma – email: info@fotoclub-spijkenisse.com

Algemeen bestuurslid: Mark Pronk

Algemeen bestuurslid: Gerard Niks   

Adres: Dorpshuis, Lede 13, 3209 AB Hekelingen

Contactinfo@fotoclub-spijkenisse.com     

                                                                                                       

Fotoclub Spijkenisse heeft eigen studio apparatuur.

Wij organiseren dan ook regelmatig portret- en modellenshoots.

De werkgroep studio fotografie bestaat uit 

Nathalie de Held

Geurt van Dijk

Remco van den Berg


Hiervoor zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe modellen: jong, oud, vrouwen en mannen.

Je kunt je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar: 

Geurt van Dijk: g.dijk13@gmail.com  of Nathalie de Held: nathaliedeheld74@gmail.com.

De minimumleeftijd is 16 jaar.

Ben je minderjarig dan vragen wij schriftelijk toestemming van ouders of verzorgers.

Deze zijn natuurlijk altijd welkom om bij de shoots aanwezig te zijn.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt tijdens een door

Fotoclub Spijkenisse georganiseerde fotoshoot altijd gewerkt met een TFP (Time For Print) contract.

Dit contract zal door elke fotograaf die foto's maakt op die avond worden ingevuld en ondertekend.

                                                                                                   

 

Website: De  website van de FC Spijkenisse wordt beheerd door het bestuur van Fotoclub Spijkenisse.

Op de website kun je alle informatie vinden over onze club, zoals het programma en overige clubactiviteiten, maar ook veel tips en handleidingen. 

Uitstapjes: Met regelmaat worden uitstapjes georganiseerd.

De werkgroep uitstapjes bestaat uit:

Ton Hoelaars

of Leen van der Bilt

Jacob Herrewijnen

Gerard de Groot

Uiteraard ben je nooit verplicht om mee te gaan, maar bedenk wel dat de uitstapjes voor

alle leden worden georganiseerd, dus ook voor jou.

Het is erg leerzaam om op locatie te fotograferen, maar ook altijd erg leuk om gezamenlijk op pad te gaan.

 

Ook is het een blijk van waardering voor de mensen die hun best doen om

steeds weer interessante locaties en thema’s te vinden.

Wel vragen we, als je meegaat, om je aan te melden bij

Ton Hoelaars: ton.hoelaars@gmail.com

of Leen van der Bilt: lvdbilt@xs4all.nl

Pagina’s van leden.

Alle leden kunnen een eigen fotopagina laten aanmaken door een selectie van eigen werk van maximaal 10 foto’s te sturen naar: info@fotoclub-spijkenisse.com​  

Heb je een eigen website, stuur dan ook de URL (het webadres) mee voor een link naar die website.​

 

Kom regelmatig naar de clubavonden:
Als lid van Fotoclub Spijkenisse ben je bereid actief bij te dragen aan het slagen van de avond.

Dit doe je door feedback te geven, maar vooral ook te ontvangen.

Bedenk dat opmerkingen op een foto zijn gericht en niet op de maker ervan.

Zie het als positieve opbouwende kritiek met mogelijk verbeterpunten en tips.

Ben je een beginner, stoor je dan niet aan het niveauverschil.

Iedereen was ooit een beginner en beseft dat zelf ook heel goed.

Komt er iets voorbij dat je niet begrijpt, stel dan vooral vragen.

Iedereen is bereid je te helpen.​

Bedenk “Domme vragen bestaan niet.”

Is er iets niet naar je zin, of heb je problemen met een van de andere leden,

blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover. 

Vind je het lastig om deze persoon zelf te benaderen,

kom dan naar één van de bestuursleden, zodat deze kan bemiddelen.​

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foto's die genomen zijn

op de clubavonden of andere clubactiviteiten.

We zijn nou eenmaal een fotoclub.

Wordt er een foto van je gemaakt, doe dan gewoon je best om er zo

goed of neutraal mogelijk op te staan.

Veel plezier en mooie leermomenten bij Fotoclub Spijkenisse!

           

bottom of page