FCS-klein_edited_edited.png

INFORMATIE

Hier vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap.                          

Contributie: De contributie van de fotoclub bedraagt € 10,00 per maand. 

De contributie dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer: 

NL 34 RABO 0178 06 56 41 t.n.v. Fotoclub Spijkenisse,

onder vermelding van jouw naam en voor welke periode je betaalt.  

                    

De contributie kan per jaar, per half jaar of per kwartaal betaald worden, echter steeds vooruit.             

                                          

Bestuur: 

Voorzitter: Wendy van Laviere

Penningmeester: Ton Hoelaars

Secretaris: Ankie Braaksma – email: info@fotoclub-spijkenisse.com

Algemeen bestuurslid: Mark Pronk

Algemeen bestuurslid: Leo Ploeg   

Adres: Dorpshuis, Lede 13, 3209 AB Hekelingen

Contact: info@fotoclub-spijkenisse.com     

                                                                                                        

Werkgroepen: 

Programma: Bestuur in samenspraak met de leden. 

Werkgroep uitstapjes: Arie Mudde, Joop de Krijger, Leo Ploeg en Ton Hoelaars

Gastsprekers: Mark Pronk 

Exposities: Wendy van Laviere

Redactie Nieuwsbrief: Ankie Braaksma, Leo Ploeg

Opleiding en begeleiding:   

Camera-instellingen: Arie Kraaijeveld   

Flitstechnieken: Geurt van Dijk 

Technische ondersteuning en fotobewerking: Leo Ploeg en Dirk Meijer      

Studio / Doe avonden: Geurt van Dijk, Nathalie de Held, Remco van den Bergh. Coördinatie: Wendy 

Fotoclub Spijkenisse heeft eigen studio apparatuur. Wij organiseren dan ook regelmatig portret- en modellenshoots.


Hiervoor zoeken wij modellen: jong, oud, vrouwen en mannen.

Je kunt jezelf hiervoor opgeven door een mail te sturen naar: 

Geurt van Dijk: g.dijk13@gmail.com  of Nathalie de Held: nathaliedeheld74@gmail.com.

De minimumleeftijd is 16 jaar.

Ben je minderjarig dan vragen wij schriftelijk toestemming van ouders of verzorgers. Deze zijn natuurlijk altijd welkom om bij de shoots aanwezig te zijn.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt tijdens een door Fotoclub Spijkenisse georganiseerde fotoshoot altijd gewerkt met een TFP (Time For Print) contract. Dit contract zal door elke fotograaf die foto's maakt op die avond worden ingevuld en ondertekend.

                                                                                                   

 

Website: De  website van de FC Spijkenisse wordt beheerd door het bestuur van Fotoclub Spijkenisse. Op de website kun je alle informatie vinden over onze club, zoals het programma en overige clubactiviteiten, maar ook veel tips en handleidingen. 

Uitstapjes: Met regelmaat worden uitstapjes georganiseerd. Uiteraard ben je nooit verplicht om mee te gaan, maar bedenk wel dat de uitstapjes voor alle leden worden georganiseerd, dus ook voor jou. Het is niet alleen leuk en leerzaam. Maar het is ook een blijk van waardering voor de mensen die hun best doen om steeds weer interessante locaties en thema’s te vinden.

Pagina’s van leden: Maak een selectie van eigen werk van maximaal 10 foto’s en stuur deze naar: 

info@fotoclub-spijkenisse.com​                                                                                         

Stuur eventueel een fotootje(portret)van jezelf mee. Heb je een eigen website stuur dan ook de URL (het webadres) mee voor een link naar die website.​

Kom regelmatig naar de clubavonden:
Als lid van Fotoclub Spijkenisse ben je bereid actief bij te dragen aan het slagen van de avond. Dit doe je door feedback te geven, maar ook te ontvangen. Bedenk dat eventueel commentaar op een foto is gericht en niet op de maker ervan. Zie het als positieve opbouwende kritiek met mogelijk nog verbeterpunten en tips.

Ben je een beginner, stoor je dan niet aan het niveauverschil. Iedereen was ooit een beginner en beseft dat zelf ook heel goed. Komt er iets voorbij dat je niet begrijpt, stel dan vooral vragen. Iedereen is bereid je te helpen.​

Bedenk “Domme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden”

Is er iets niet naar je zin, of heb je problemen met een van de overige leden, blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover. Vind je het lastig om deze persoon zelf te benaderen, kom dan naar een van de bestuursleden, zodat deze kan bemiddelen.​

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foto's die genomen zijn op de clubavonden of andere clubactiviteiten. We zijn nou eenmaal een fotoclub. Wordt er een foto van je gemaakt, doe dan gewoon je best om er zo goed of neutraal mogelijk op te staan.

Veel plezier en mooie leermomenten bij Fotoclub Spijkenisse!