top of page
FS4.jpg
4 Vervagen

Textuur actief

We zetten nu laag Kleur weer uit door op het oogje voor het laagicoon te klikken en vervolgens zetten we laag Textuur aan door op het oogje te klikken voor het laagicoon en op de laagnaam te klikken.  Op de menubalk kiezen we nu Afbeelding>Afbeelding toepassen, vervolgens kiezen we in het pop-up venster voor Laag: Kleur, voor Overvloeien: Aftrekken, voor Dekking: 100%, voor Schalen: 2 en voor Verschuiven: 128.  De getallen 2 en 128 zijn altijd hetzelfde, iemand heeft bedacht dat dit de best mogelijke combinatie is, dus niet zelf mee klooien! En tenslotte klikken we op OK (zie afbeelding 5)

FS 5.jpg
 5 Afbeelding toepassen
FS 6.jpg

7. Lineair Licht

We gaan nu nog even de laagdekking van Textuur zichtbaar maken met Lineair licht (zie afbeelding 6)

Frequentie Separatie

Ps21.0.jpg

Frequentie Separatie: Verbeteren van portretfoto's

 

Deze instructie werd voor je geschreven door Dirk Meijer en Leo Ploeg.

Inleiding

 1. Origineel veiligstellen

 2. Hernoemen lagen

 3. Laag Kleur actief

 4. Vervagen

 5. Textuur actief

 6. Lineair Licht

 7. Groeperen

 8. Groep 1 openen

 9. Textuur retoucheren

 10. Instelling Retoucheerpenseel

 11. Kleur retoucheren

 12. Resultaat opslaan

 13. Handeling15.

 14. Handeling afspelen

Inleiding

Bij het verbeteren van foto’s in programma’s zoals Photoshop of Lightroom ontstaat er snel een resultaat dat er niet natuurlijk uitziet. Je krijgt dan een foto waarop geen structuur meer te zien is in de huid en het model lijkt wel een Barbiepop. Voor fashion foto’s in een tijdschrift zou dit nog wel kunnen, maar voor portretfotografie wil je gewoon een mooie natuurlijk ogende foto als eindresultaat. Om dit te bereiken gaan we een techniek toepassen die Frequentie separatie wordt genoemd. Het kunstje is dat we de kleur laag en de textuur laag in de foto van elkaar scheiden en apart gaan bewerken. We hebben deze gebruiksaanwijzing geschreven voor een Apple computer, voor Windows computers: CMD is Ctrl en Option is Alt

Origineel veiligstellen;
We gaan eerst een tweetal kopieën maken van de foto die we in PS hebben geladen, we doen dit omdat Photoshop (in tegenstelling tot Lightroom) destructieve bewerkingen kent, dat wil zeggen bewerkingen zijn definitief (nou ja, bijna dan, je kunt altijd een stap terug met CMD Z). Zoals gezegd we maken kopieën van de originele foto(achtergrond) door CMD J en nog een keer CMD J in te drukken. Je ziet nu dat we twee lagen erbij hebben gemaakt (zie afbeelding 1)

FS1.jpg
1 twee extra lagen

Hernoemen lagen;
We gaan nu laag 1 en laag 1 kopieën een andere naam geven, we doen dit door met de cursor op laagnaam:

laag 1 te selecteren en vervolgens te dubbelklikken en deze laag noemen we nu Kleur.
Datzelfde doen we met de laagnaam: laag 1 kopieën en die noemen we Textuur (zie afbeelding 2)

 

FS2.jpg
2 lagen hernoemen

Laag Kleur actief

We zetten nu de laag Textuur uit door op het oogje te klikken dat voor het laag icoon (klein fotootje) staat, vervolgens maken we de laag Kleur actief door op de laagnaam te klikken. Het laag icoontje krijgt nu een witte omranding en de kleur van de laag veranderd in lichtgrijs (zie afbeelding 3)

FS 3.jpg
3 laag Kleur actief

Vervagen
We gaan nu in de laag Kleur de foto vervagen. We doen dit als volgt: we kiezen op de menubalk Filter>Vervagen>Gaussiaans vervagen en we gaan nu in het pop-up venster Gaussiaans vervagen de straal net zo lang naar rechts verschuiven totdat we geen structuur meer zien in de foto maar nog wel lijnen. Een waarde is hier moeilijk voor te geven want dit hangt af van de foto die je aan het bewerken bent, maar ergens rond de 3…5 pixels doet het meestal wel en vervolgens klikken we op OK (zie afbeelding 4)

 6 Laagdekking - zichtbaar

Groeperen

We gaan nu de lagen Kleur en Textuur in een groep zetten, we doen dit door met de shift toets ingedrukt op de beide lagen te klikken en vervolgens met CMD G deze twee lagen in een groep te zetten. Als we de vorige stappen goed hebben gedaan dan zien we geen verschil tussen de foto van Groep 1 en het origineel (Achtergrond) als we het oogje van Groep 1 uit-/aanzetten (zie afbeelding 7)

FS 7.jpg
 7 Groeperen

Groep 1 openen

We klikken nu de gegroepeerde lagen weer open door op de pijlpunt naast het oogje in de laag  Groep 1 te klikken (zie afbeelding 8)

FS 8.jpg
 8 Groep 1 openen

Textuur retoucheren

We hebben nu de lagen Kleur en Textuur van elkaar gescheiden! We kunnen nu deze lagen afzonderlijk van elkaar gaan aanpassen. We selecteren de Textuur laag en vervolgens zoemen we de foto flink uit(vergroten) door CMD + in te drukken en we kiezen op het lint (links) het gereedschap Retoucheerpenseel (sneltoets J) (zie afbeelding 9)

FS 9.jpg
 9 Textuur retoucheren

Instellingen retoucheerpenseel

Onze cursor veranderd nu in een rondje, we kiezen een penseel op het lint en stellen dit penseel in. Grootte. 60, Hardheid 70% en Tussenruimte 90%. Vervolgens controleren we of stellen we zo nodig in: De Bron: Monster, Monster: Huidige laag, en de Diffusie: hier een beetje mee spelen, waarde 1 is met scherpe begrenzing en waarde 7 is maximaal onscherpe begrenzing.  Het Retoucheerpenseel werkt op basis van een door de gebruiker aan te geven brongebied, dit werkt als volgt: je plaats de cursor ergens in de foto vlakbij het gebied dat je wilt verbeteren en druk dan op de Option knop, de cursor veranderd nu in een soort vizier en het gekozen gebied hangt nu als het ware aan je Retoucheerpenseel en je kunt dan nu het te verbeteren gebied overschilderen. Let op, de afstand tussen de cursor en de gekozen bron blijft steeds hetzelfde (de zogenaamde offset), je moet dus steeds een nieuw brongebied aanwijzen indien je een nieuw gebied wilt overschilderen. Ook om de lichtinval zo natuurgetrouw mogelijk te houden. Het vergroten of verkleinen van de cursor kun je doen met de toetsen [ =

kleiner, ] = groter

Kleur retoucheren
Als we nu tevreden zijn over de bewerking in de Textuur laag, dan zetten we deze laag uit en selecteren we vervolgens de Kleur laag. We gaan nu gebieden selecteren met het Lasso gereedschap en gaan die selectie Gaussiaans vervagen.  Uiteraard willen we het resultaat wel natuurlijk houden en daarom moet de dekking op ca. 50 worden ingesteld. Dit is om de overgangen tussen de verbeterde gebieden natuurlijk te houden. We selecteren steeds gedeeltes in de foto waar we kleurverschillen willen opheffen en passen dan het Filter>Vervagen>Gaussiaans vervagen toe , door de straal te wijzigen kan de mate van vervaging worden ingesteld, hier moet je oppassen dat de vervaging niet te groot wordt, want het ziet er dan snel onnatuurlijk uit. Het geselecteerde gebied kun je weer opheffen met de toetsencombinatie CMD D (zie afbeelding 10)

10.png
 10 Kleur retoucheren

Resultaat opslaan
Als we helemaal tevreden zijn dan gaan we de foto opslaan, afhankelijk van de bestemming in Jpeg of PNG formaat. In PNG formaat kun je bijvoorbeeld in Lightroom nog een aantal verbeteringen aanbrengen. 

Handeling

Om dit bewerkingsproces nog wat te versnellen kunnen we de stappen 1 t/m 6 vastleggen in een Handeling. Eenmaal opgenomen in een Handeling wordt dit deel van de bewerking automatisch voor ons gedaan (lekker toch?). Hoe werkt dit? 
We zetten in het menu Venster>handelingen de handelingen module aan en maken een nieuwe set door te klikken op het map icoontje onderaan het handelingen paneel en de Set naam in te vullen bijvoorbeeld Leo Handelingen, vervolgens maken we een submap aan door te klikken op het icoontje submap (map met ezelsoor)onderaan het handelingen paneel en geven die de naam Frequentie separatie en drukken op Opnemen de opname recorder wordt nu gestart en we gaan nu de stappen 1 t/m 6 van dit document uitvoeren, als we hiermee klaar zijn dan drukken we op de Stopknop in het handelingen paneel. (zie figuur 11)

 

FS 11.png
 11 Handeling als startpunt retoucheren

Handeling afspelen

Als we nu een nieuwe foto laden dan kunnen we door de Handeling Frequentie separatie te selecteren in het handelingen paneel en vervolgens op de afspeelknop te drukken de stappen 1 t/m 6 door de computer voor ons laten uitvoeren. Kun je het ook niet meer verkeerd doen…. Daarna gaan we lekker verbeteren in Textuur en Kleur laag zoals omschreven in de stappen 7 t/m 12.

bottom of page