top of page

Kunstmatig steenachtig materiaal, dat is samengesteld uit

cement en verschillende soorten zand en grind.

De Grieken en Romeinen gebruikten het bij de bouw van kademuren,

bruggen en aquaducten.

Ook bij de bouw van het Colosseum en het Pantheon werd beton gebruikt.

Foto van de Maand Juni 2018

 

Beton

bottom of page