top of page

Handleiding Radiaal vervagen

Radiaal vaag:

2019 Het filter: Radiaal vervagen
aangeboden door Dirk Meijer en Leo Ploeg

Download als PDF

PS AFB.png

Inhoudsopgave:

  • Inleiding   

  • Laden van de foto’s in PHOTOSHOP vanuit lightroom   

  • Het onderdeel wat vervaagd moet worden selecteren    

  • Het filter Vervagen> Radiaal vaag toepassen op de selectie    

  • Tot slot 

 

INLEIDING
Soms heb je zo’n foto waarin je beweging zou willen suggereren. In het echie zou je dit kunnen doen door met een bewegend onderwerp met de camera mee te trekken. Dit is best een dingetje, maar geen paniek in Photoshop kun je dit achteraf nog aanbrengen of versterken. In deze handleiding leggen we uit op welke wijze je dit kunt doen. We hebben deze handleiding geschreven voor een Apple computer, voor Windows computers geldt: CMD = CTR en Option = Alt

Laden van de foto’s in Photoshop vanuit lightroom

In Lightroom selecteren we de foto die we willen aanpassen en exporteren die naar Photoshop met:

Foto>>Bewerken in>> Bewerken in Adobe Photoshop CC 2019

(in sommige versies van PS moet PS geopend staan, anders werkt dit niet), de sneltoets CMD E werkt natuurlijk een pak sneller. 

Bestanden laden.jpg

We openen vervolgens Photoshop en we zien nu dat er een foto is geladen. We maken nu eerst een kopie van de foto die we in Photoshop hebben geladen, we doen dit omdat Photoshop (in tegenstelling tot Lightroom) destructieve bewerkingen kent, dat wil zeggen bewerkingen zijn definitief (nou ja, bijna dan, je kunt altijd nog stappen terug met CMD Z, echter alleen in de huidige sessie, als je gesaved hebt dan niet meer!).  Zoals gezegd, we maken een kopie van de ingeladen foto(achtergrond) door CMD J in te drukken.

bestanden geladen.jpg

​​Het onderdeel dat vervaagd moet worden selecteren

 

We gaan nu in de foto het deel selecteren wat we willen vervagen. Selecteren is best een dingetje in Photoshop, maar er is nog hoop want Adobe heeft met behulp van geavanceerde software het selecteren van delen uit de foto makkelijker gemaakt (door kunstmatige intelligentie). We kiezen in de gereedschap lijst het gereedschap Snelle selectie.

Seletie.jpg

We kunnen nu met het selectie penseel in laag 1 met  + of – delen van de foto aan de selectie toevoegen of verwijderen, de grootte van het penseel kun je instellen door op de linker [ (kleiner) of rechter ] (groter) vierkante haak op het toetsenbord te drukken. Je zult zien dat de cursor in het bewerkingscentrum van grootte veranderd. Door te klikken op de pijlpunt naast de het penseel (zie blauwe pijl) kun je nog verschillende instellingen van het penseel wijzigen. Welke instelling precies hangt van de foto die je aan het bewerken bent af en is een kwestie van: oefening baart kunst. Wordt de selectie onverhoopt veel te groot dan kan je een stap terug met CMD Z. 
We gaan nu de selectie omkeren. Dan is juist alles BEHALVE de watertaxi geselecteerd.

selectie omkeren.jpg

selectie omkeren

Filter radiaal vervagen.jpg

Radiaal vaag filter ingesteld

filter toegepast.jpg

filter toegepast op selectie

Eindresultaat.jpg

Eindreslutaal

bottom of page