top of page

Algemene Gedragsregels

Algemeen

Ieder lid binnen deze fotoclub is hier met hetzelfde doel: om op een gezellige manier invulling te geven aan zijn hobby. Om dit op een leuke manier te doen hebben we enkele gedragsregels vastgesteld:

Discussieer, maar met oor voor de ander

Zoveel fotografen, zoveel beelden bij fotografie. En dat is voor een fotoclub juist prima, want dit kan iedereen binnen de club verrijken. Belangrijk is wel dat er op een eerlijke en open manier gediscussieerd wordt. Luister naar wat de ander te zeggen heeft. Juist in een fotoclub is het belangrijk om een gulden middenweg te vinden. Als een deel van de club zijn zin doordrijft, zal de rest gaan vervreemden van de club en juist dat wil je vermijden.

Maak spanning zo snel mogelijk bespreekbaar

Er kan een moment komen waarop één lid van de club zorgt voor onrust of ergernis. Spreek die persoon daar direct op aan. Een menselijk trekje is om de confrontatie daarover uit te stellen, maar wel alvast met andere collega-leden het gesprek aan te gaan. Doe dit niet. Vind je dit lastig, bespreek het dan met een van de bestuursleden zodat hij of zij hierin kan bemiddelen.

 

TFP contract (Time For Print)

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt tijdens een door FCS georganiseerde fotoshoot altijd gewerkt met een tfp contract. Dit contract dient door elke fotograaf die foto's maakt te worden ingevuld en ondertekend.

Omgang met modellen tijdens een fotoshoot;
Bij veel fotoshoots, bijvoorbeeld tijdens de doe-avonden is het model een (jonge) vrouw. Men dient te allen tijde rekening te houden met dit feit.

Heb respect en houd altijd gepaste afstand tot het model (aanraken ten behoeve van plaatsing of pose is onnodig) Maak geen seksueel getinte opmerkingen. Gebruik bij het benoemen van lichaamsdelen de correcte benamingen (bil(len) en borst(en)) en geen schattige verkleinwoordjes of straattaal. Fotograferen tijdens het omkleden wordt niet getolereerd. Zit de kleding of het haar van het model niet goed, laat dit dan door het model zelf corrigeren. Geef hier zo nodig aanwijzingen voor.

Last but not least: nee = nee!

Als dank voor het model staan krijgt het model digitaal het resultaat. Je kunt je foto’s sturen aan de coördinator van die avond/activiteit.

Publicatie van foto’s van modellen die je gemaakt hebt tijdens een clubactiviteit is pas toegestaan na goedkeuring van het model.

Andere fotografen

Heb tijdens de fotoshoot ook respect voor de andere fotografen. Zoals je zelf graag de rust en de ruimte hebt om die mooie foto te maken, zo heeft een ander dat ook. Houd ook hier gepaste afstand, en ga niet "meeschieten". Dit is niet alleen vervelend en verwarrend voor het model maar ook voor de fotograaf.

Auteursrecht;

Je garandeert dat jij zelf de eigenaar bent van alle rechten m.b.t. het door jou ingediende beeldmateriaal en/of dat je de nodige toestemming hebt van iedereen die rechten t.a.v. dat materiaal kan laten gelden, in het bijzonder van de geportretteerde(n).

Je zult bovendien Fotoclub Spijkenisse vrijwaren en vergoeden voor eventuele claims en schade waarmee Fotoclub Spijkenisse geconfronteerd wordt ten gevolge van het opslaan en/of publiceren van het door jou ingediende beeldmateriaal door Fotoclub Spijkenisse.

Orde en netheid

Als club zijn we “te gast” bij het buurthuis. Breng daarom bij het verlaten van de zaal na een clubavond of na de pauze je lege kopje, flesje en of glas terug naar de bar.

Ook zorgen we op het einde van de avond er met zijn allen voor dat de gebruikte zaal weer netjes wordt achter gelaten en dat de stoelen weer opgestapeld worden.

 

Telefoon tijdens clubavonden

Tijdens een clubavond vragen we je om je telefoon op stil/trilstand te zetten.

Fotograferen tijdens activiteiten en evenementen

Met enige regelmaat worden leden gevraagd om te fotograferen, of zijn als gast fotograaf aanwezig tijdens activiteiten en evenementen. 

Ook worden incidenteel fotoshoots georganiseerd op unieke locaties , waar toegang voor groepen soms lastig te verkrijgen is. 

Derhalve dient men hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de geldende regels en gedragingen in acht te nemen.

 

Denk hierbij aan

Roken is in veel gevallen op binnenlocaties niet toegestaan. Indien men in dat geval buiten wil roken, maar er is hiervoor geen rook-plaats met asbak beschikbaar, vraag aan de beheerder van de locatie om een asbak. Gooi in geen geval de as en peuken van sigaret of sigaar op de grond. In de Fotostudio is roken niet toegestaan.

Indien consumeren van meegebrachte etenswaren en drinken is toegestaan op de locatie gedraag je dan als een goede gast. Gooi afval weg in de daarvoor bestemde aanwezige prullenbakken of neem (indien prullenbakken afwezig) jouw afval mee om thuis weg te gooien. Laat in ieder geval geen afval op de locatie achter.

bottom of page